Header

co mamy w statucie?

iNadrzędnym celem Stowarzyszenia Relacja jest ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom (chemicznym, behawioralnym) i patologiom społecznym oraz wszechstronna pomoc rodzinie, w tym doradztwo i terapia systemowa. Naszym celem jest wspieranie dzieci, młodzieży i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Nowosolskie Centrum Psychoterapii

W sierpniu 2017 roku w ramach działania stowarzyszenia utworzyliśmy podmiot leczniczy pod nazwą Nowosolskie Centrum Psychoterapii. Stale się rozwijamy i proponujemy różne formy wsparcia terapeutycznego dla wszystkich potrzebujących. Ważne jest to, że sami zdobywamy środki na realizację swoich działań, dzięki czemu nasi klienci otrzymują wszelką pomoc BEZPŁATNIE.

Rejestracja

W celu skorzystania z naszej oferty zapraszamy do kontaktu
pod numerem telefonu:

506-804-548

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.