Header

Informujemy, że ze względu na stan zagrożenia epidemiologicznego w kraju i zgodnie z rekomendacjami Urzędu Miejskiego Nowej Soli terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu nie będzie prowadzona do odwołana.

 

Jednocześnie informujemy, że klienci naszego stowarzyszenia od poniedziałku 16 marca 2020 roku mogą korzystać z teleporad, a w sytuacjach kryzysowych możliwe będzie umówienie się na spotkanie indywidualne.

 

 

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.