Header

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie zawieszone z powodu epidemii zajęcia indywidualne oraz grupowe z dniem 1 lipca 2020 r. zostały wznowione!

 

Serdecznie zapraszamy do naszego Stowarzyszenia :)

 

Kontakt: 506-804-548

 

 

 

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.