Header

Informujemy, że Stowarzyszenie Relacja, z dniem 19 czerwca 2020 r. rozpoczęło realizację zadania finansowanego ze środków otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

 

Dzięki realizacji programu młodzież i dorośli z powiatu nowosolskiego mogą skorzystać z bezpłatnych konsultacji psychologicznych realizowanych zarówno zdalnie, jak i od lipca w gabinecie.

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu - rejestracja odbywa się pod numerem telefonu stowarzyszenia - 506-804-548

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.