Header

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

Celem zadania jest realizacja działań z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego, skierowanych do osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z uzależnień behawioralnych, służących:

  • rozwiązaniu sytuacji kryzysowych związanych z uzależnieniem od czynności,
  • zmotywowaniu do podjęcia leczenia,
  • podtrzymania efektów uzyskanych w trakcie przebytego leczenia (zapobieganie nawrotom).

 

Aby skorzystać z bezpłatnej pomocy terapeutycznej wystarczy zarejestrować się pod numerem telefonu stowarzyszenia: 506 804 548.

 

Miejsce realizacji zadania: Stowarzyszenie Relacja, ul. Kościuszki 24 E.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.