Header

W każdej chwili można zadzwonić aby skorzystać z poszczególnych form wsparcia. Jedynym warunkiem jaki trzeba spełnić to wyrazić chęć uczestnictwa! Nie trzeba być ubezpieczonym aby bezpłatnie u nas skorzystać z pomocy.

Nasi klienci mogą również skorzystać m.in. z bezpłatnej pomocy radcy prawnego czy pracownika socjalnego.
Większość wymienionych poniżej działań realizujemy w naszej siedzibie, ale pomagamy również na zewnątrz – np. poprzez realizację zajęć w świetlicach, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, Domach Dziecka, noclegowni.

Poniżej przedstawiamy naszą ofertę:

01

Program FreD jest projektem wczesnej interwencji terapeutów uzależnień wobec młodych osób, które zostały przyłapane na używaniu substancji psychoaktywnych i którym grożą za to negatywne konsekwencje.
Należysz do grupy osób w wieku 13-19 lat?
Przyłapano Cię...?
Jeżeli masz problemy w związku z używaniem narkotyków czy dopalaczy lub piciem alkoholu, to program jest skierowany właśnie do Ciebie.
Fred goes net składa się z rozmowy indywidualnej i 8- godzinnych zajęć przeznaczonych dla małych grup (5-12 osób).
Program nie jest skierowany do osób uzależnionych.

Więcej informacji na stronie http://www.programfred.pl/

 

02

CANDIS to indywidualny, krótkoterminowy program terapeutyczny dla osób mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu. W programie mogą uczestniczyć osoby powyżej 16 roku życia, które chciałyby ograniczyć lub zrezygnować z używania konopi.
Więcej informacji na stronie http://www.candisprogram.pl/

 

03 Konsultacje indywidualne i sesje diagnostyczne
Mają na celu wspólne z terapeutą zrozumienie przyczyn swoich trudności a także wstępne zaplanowanie możliwości skorzystania z odpowiedniej formy pomocy.

 

04 Sesje indywidualne
Psychoprofilaktyka indywidualna oraz sesje pogłębionej terapii indywidualnej to forma, która umożliwia analizę własnej historii życia oraz obecnego funkcjonowania.

 

05 Poradnictwo rodzinne
Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielenie wsparcia informacyjnego i emocjonalnego, poprawa jakości życia rodzinnego oraz poprawa komunikacji wewnątrzrodzinnej oraz relacji w rodzinach.

 

06 Sesje terapii rodzin/par
Praca terapeutyczna z rodzinami ma na celu zmianę procesów wewnątrzrodzinnych, które podtrzymują zachowania problemowe. W ramach spotkań rodzinnych członkowie mogą przyjrzeć się procesom emocjonalnym, komunikacji, strukturze w ich rodzinie. Daje to możliwość zmian lub też wpływa na utrwalenie efektów leczenia.

 

07 Warsztaty umiejętności wychowawczych
Są to warsztaty grupowe realizowane przez psychologa mającego duże doświadczenie w pracy z rodzinami i ich problemami. Ich celem jest rozwój praktyk wychowawczych rodziców, m.in. takich jak poprawa wzajemnych relacji między dziećmi a rodzicami, konstruktywne rozwiązywanie konfliktów oraz pogłębienie świadomości dotyczącej procesu wychowania w rodzinie.

 

08 Interwencje kryzysowe
Dla osób odczuwających kryzys emocjonalny, czujących, że ich plany czy może całe życie nagle się rozsypało, oferujemy interwencje kryzysowe, których założeniem jest rozwiązanie sytuacji kryzysowej, przywrócenie równowagi psychicznej oraz poprawa umiejętności konstruktywnego radzenia sobie z sytuacją kryzysową.

 

09 Grupa zapobiegania nawrotom
To cykl spotkań dla osób uzależnionych, które po ukończeniu cyklu podstawowej terapii uzależnienia chcą ugruntować swoją wiedzę i zapobiec powrotowi do schematów nałogowych.

 

10 Zajęcia informacyjno-edukacyjne
Zajęcia te dotyczą substancji psychoaktywnych i mechanizmów uzależnienia. Realizujemy je osobno dla grup młodzieży oraz dla rodziców.

 

11 Warsztaty umiejętności psychospołecznych
Ich celem jest kształtowanie umiejętności takich jak:
- asertywność,
- konstruktywne radzenie sobie ze stresem,
- konstruktywne radzenie sobie złością,
- konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego.

 

12 Dyskusyjny Klub Filmowy dla młodzieży oraz osób dorosłych
To wspólne projekcje filmowe wzbudzające różne emocje i zachęcające do dyskusji.


13 Grupy wsparcia:
- dla osób zagrożonych uzależnieniem,
- dla osób uzależnionych do substancji psychoaktywnych,
- dla osób z problemem uzależnień behawioralnych.

 

 

14 Grupy wsparcia dla członków rodzin i innych bliskich:
- osób zagrożonych uzależnieniem,
- uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
- osób z problemem uzależnień behawioralnych.

 

15 Grupa wsparcia dla rodziców
Bycie rodzicem w obecnych trudnych czasach to nie lada wyzwanie. Ale wymiana doświadczeń między rodzicami często okazuje się bardzo pożyteczna. Grupa ma na celu wspieranie rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

 

16 Grupa wsparcia dla młodzieży
Okres dojrzewania to niezwykle trudny moment w życiu. Emocje potrafią szaleć a problemy w rodzinie, szkole czy wśród znajomych czasami przerastają. Tak odczuwa wiele młodych osób. Czasami warto wtedy skorzystać z indywidualnej porady u specjalisty ale często owocne wydaje się spotkanie z rówieśnikami, którzy mają podobne problemy! Razem jest raźniej!

 

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.