Header

Środki na realizację celów statutowych posiadamy dzięki wsparciu wielu miejsc, do których zaliczamy przede wszystkim:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Urząd Miasta Nowej Soli

Polecane strony:
http://www.programfred.pl/
http://www.candisprogram.pl/
http://www.uzaleznieniabehawioralne.pl/
http://www.narkomania.gov.pl/portal

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.