Header

Marzena Lewandowska

  • Pedagog
  • Psycholog
  • Specjalista Psychoterapii Uzależnień
  • Trener programu wczesnej interwencji „FreD goes net”
  • Psychoterapeuta systemowy (w trakcie procesu certyfikacji)
  • Trener modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”


Paweł Lewandowski

  • Instruktor Terapii Uzależnień
  • Trener modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”
  • Trener programu wczesnej interwencji „FreD goes net”

 

Dodatkowo do realizacji poszczególnych działań zaprosiliśmy innych specjalistów, do których należą
psycholog, radca prawny, pracownik socjalny i lekarz psychiatra.

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.