Header

Marzena Lewandowska

  • Pedagog
  • Specjalista Terapii Uzależnień
  • Trener programu wczesnej interwencji „FreD goes net”
  • Psychoterapeuta systemowy (w trakcie procesu certyfikacji)
  • Trener modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”


Paweł Lewandowski

  • Instruktor Terapii Uzależnień
  • Trener modułowego programu terapii dla problemowych użytkowników przetworów konopi „CANDIS”
  • Trener programu wczesnej interwencji „FreD goes net”

 

Dodatkowo do realizacji poszczególnych działań zaprosiliśmy innych specjalistów, do których należą
psycholog, radca prawny, pracownik socjalny.

 

 

logotypy NPZ MZ KPdSPN

Strona internetowa została wykonana dzięki zadaniom realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursów przeprowadzonych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.